A GUIDE TO MASTER’S ENGLISH АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ Учебное пособие

Click А guide to masters english.pdf link to view the file.
[Текст] : учеб. пособие / Г.В. Глухов, Е.А. Карасева, Е.А. Перцевая, Ю.В. Семочкина, О.Н. Четверикова, Е.Е. Шихатова ; под ред. Е.А. Карасевой. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. - 78 с.

Uploaded 27/06/19, 14:04